Medové snídaně 2017

Zapojil jsem se do projektu MEDOVÉ SNÍDANĚ pro rok 2017. Tento projekt realizuje Ministerstvo zemědělství (MZE). Byl jsem osloven zastupcem ministerstva MZE abych lektoroval tento projekt, pro základní a mateřské školy. Zde je odkaz na fotky z této akce v Počátkách 10.11.2017 a v Košeticích 23.11.2917