8-10.9.17 Slovinsko

Připravuji reportáž ze zájezdu Slovinsko 2017

 

O výkendu 8. -10. 9. 17 jsem se jž po několikáté zúčastnil zájezdu do Slovinska. Tentokrát jsme projeli oblast v okolí města Lendavy což je oblast, která se nachází na slovinko-maďarsko-chorvatském pomezí. 

Tradiční uvítání od místopředsedy Slovinského svazu včelařů Aleše Rodmana se neslo jako vždy v dobré náladě. A poté mohl začít program, který pro nás organizátor přítel Smolík (ZO Kyjov) a již zmiňovaný přítel Aleš Rodman připravili a vymysleli.

Po vydatném obědě jsme zavítali do včelařského muzea, kde bylo několik zajímavých exponátů, dále jsme se dozvěděli jak se v tomto kraji včelaří. Nechyběla ochutnávka včelařských výrobků a produktů.

Slovinsko 2017

Slovinsko 2017

Další zastávka byla v jednom z největších vinařství ve Slovinsku a návštěva BIOmlýna.

 

 

 

 

V sobotu dopoledne proběhla návštěva chovatelky matek Mileny Kavaš, která je jedna z největších producentů matek a oddělků, které vyváží především do Francie.

 

Další zastávka nás zavedla ke včelaři zabývajícím se produkcí jednodruhových medů, díky kočování na velké vzdálenosti za snůškou z jednotlivých plodin. Součástí jeho včelaření je i apituristika. Lidé jezdí do jeho včelína uzpůsobeného na inhalaci včelího vzduchu a relax při pozorování včel. Samozřejmně nechyběla ochutnávka jeho produktů a exkurze do jeho relaxačního centra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále nás organizatoři zavedli na hrad Lendava a prohlídku města.

 

Závěr soboty patřil návštěvě rozhledny, která se nachází v Jeruzalémských kopcích a odkud je vidět celý kraj jako na dlani, především vinohrady na úbočí kopců.

 

Nedělní program byl opět nabytý, hned po ránu nás čekal návštěva ve výrobně produktů z kukuřičného šustí. Poté nás autobus dopravil do firmy zabývající se produkcí orchidejí, které se vyvážejí do celé Evropské unie. Další exkurze byla na farmu rajčat, kde jsme se dozvěděli něco o pěstování rajčat v obřích sklenících.

 

Na závěr našeho putování jsme opět zamířili k Mileně Kavaš, ale tentokrát nás čekala prohlídka včelařského provozu na zpracování medu a přípravu včelařských potřeb a samotnou distribuci včelařských produktů.

 

Na závěr bych chtěl poděkovat především organizátorům - příteli Smolíkovi a příteli Rodmanovi za bezchybně připravený zájezd.